Offerte op maat?

“To have another language is to possess a second soul”

Emperor Charlemagne

Mijn dienstverlening

Algemene vertalingen

 • Websites
 • Commerciële teksten: nieuwsbrieven, verkoopbrieven en slogans
 • Bedrijfsbrochures
 • Creatieve teksten

Zakelijke vertalingen

 • Brieven
 • Direct mailings
 • Uittreksels KBO
 • Belastingaangiftes

Beëdigde vertaling + legaliseren

Wat is een beëdigde vertaling? Een beëdigde vertaling is een gecertificeerde vertaling, met daarop de handtekening van een beëdigd vertaler.  Deze heeft de eed afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg. Voor het afleggen van de eed werd de vertaler zorgvuldig gescreend op onberispelijk gedrag. De vertaler respecteert een gedragscode en behandelt uw informatie vertrouwelijk. Beëdigde vertalingen kunnen gevraagd worden door bepaalde officiële instanties. Hieronder vindt u een lijst van documenten waarvan beëdigde vertalingen gevraagd kunnen worden:

 • Geboorteaktes
 • Huwelijksaktes
 • Diploma’s
 • Bewijs goed gedrag en zeden
 • Echtscheidingsaktes
 • Adoptiedossiers
 • Overlijdensaktes
 • Rijbewijs
 • Attest nationaliteit
 • Uittreksel strafregister
 • Loonfiches
 • Attest ongehuwde staat
 • Medische attesten

Wat is een gelegaliseerde vertaling? Wat is legalisatie? De procedure waarbij een bevoegde autoriteit de echtheid bevestigt van een handtekening op een document – in dit geval die van de beëdigd vertaler. De legalisatie gebeurt op de rechtbank waar de vertaler beëdigd is.

Juridische vertalingen

 • Contracten
 • Huurovereenkomsten
 • Vonnissen
 • Dagvaardingen
 • Statuten
 • Algemene voorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Derdenbeslag
 • Octrooien
 • Notariële akten
 • Verzoekschriften
 • Expertiserapporten

Technische vertalingen

 • Handleidingen
 • Technische fiches
 • Catalogi
 • Lastenboeken
 • Onderhoudscontracten
 • Werfverslagen
 • ISO certificatie

Als communicatieve duizendpoot denk ik met u mee en help ik u om de juiste slogan te vinden om klanten aan te trekken. U wilt origineel uit de hoek komen, maar u bent op zoek naar de juiste verwoordingen om uw product te verkopen? Ik verzorg uw persuasieve teksten zoals reclameteksten, brochureteksten, nieuwsbrieven,…

Teksten redigeren

Taal-of stijladvies nodig? Ik herschrijf uw teksten en zorg ervoor dat ze vlot overkomen bij de lezer.

Teksten corrigeren

Was het nu een -d of een t? Ik corrigeer uw teksten op grammatica en spelling.

Drukproefcorrectie

Uw teksten zijn klaar en moeten enkel nog gedrukt worden. Het zou jammer zijn, mocht u typfoutjes over het hoofd gezien hebben. Voor een scherpe prijs ben ik bereid om uw teksten na te lezen zodat u op uw beide oren kunt slapen.

Volume / Termijn

Wanneer moet de vertaling geleverd worden?  Een doordachte vertaling, die het origineel tot zijn recht doet komen, kan evenveel tijd kosten als het schrijven van de originele tekst.  Onder normale werkomstandigheden kan een vertaler per dag tussen 2.000 en 2.500 woorden vertalen, van een tekst met een gemiddelde moeilijkheidsgraad.  De spreiding van een vertaalopdracht over verschillende vertalers voor een snellere levering is over het algemeen af te raden, omdat deze methode vaak incoherenties in terminologie en stijl oplevert.

Mijn contactgegevens

Rue du Chêne 8, 7911 Herquegies

+32 (0)479 58 45 97