Offerte op maat?

“To have another language is to possess a second soul”

Emperor Charlemagne

Mijn Vertalingen

Vertalen wat er staat

Waar het bij vertalen vooral om gaat is het helder en duidelijk overbrengen van de boodschap. Bij het vertalen van een tekst dient de vertaler rekening te houden met verschillende factoren: het onderwerp van de tekst en de inhoud zijn belangrijk, maar ook de stijl en de culturele context. Men moet de klemtonen juist weten te leggen. Dat is belangrijk om het gevoel van de tekst, de juiste connotatie van de brontaal over te brengen in de doeltaal. De schrijver geeft in zijn tekst een duidelijke boodschap mee. De vertaler heeft als taak om die boodschap helder over te brengen. Hij zorgt ervoor dat de lezer de boodschap begrijpt, maar ook dat het gevoel en de connotatie van de tekst niet verloren gaan. Het is dan ook aan te raden om te werken met een huisvertaler, die instaat voor al uw vertalingen, die de bedrijfscultuur – en context begrijpt en die zich perfect kan inleven in uw situatie

“Take care of the sense, and the sounds will take care of themselves.”

L. Carroll, Alice in Wonderland

Vertaling: definitie

Vertalen is een intellectuele activiteit waarbij de inhoud van een tekst van de ene taal in een andere taal wordt omgezet. Een vertaling dient de betekenis en de stijl van de oorspronkelijke tekst getrouw weer te geven en moet in overeenstemming zijn met de taalkundige regels van de doeltaal. Elke tekst is anders en elke vertaling vereist een specifieke aanpak, afhankelijk van het type tekst en het doelpubliek. Zo vergt het vertalen van een handleiding iets meer opzoekwerk om de ter minologie volledig juist over te brengen, terwijl voor het vertalen van een reclametekst een iets creatievere aanpak nodig is.

Complexiteit van de brontekst

Wat is het doel van de brontekst? Gaat het om een technische of gespecialiseerde tekst? Als de brontekst helder opgesteld en vlot geschreven is, zal deze makkelijker correct te vertalen zijn.

Doelpubliek

Voor wie is de vertaling bedoeld? Voor specialisten in een technisch vakgebied? Of het brede publiek? Gaat het om een administratief document of een vulgariserende tekst? Een persbericht en het verslag van een vergadering worden niet op dezelfde manier vertaald als een gebruiksaanwijzing of een overeenkomst of wettekst.

Mijn contactgegevens

Rue du Chêne 8, 7911 Herquegies

+32 (0)479 58 45 97